Styrelse

Ordförande
Peter Sjödin

Kassör
Vakant

Ledamöter
Johan Evén (vice ordförande)
Steven Petersson
Åza Skoog
Percy Sundquist
Henrik Månberg
Nina Jagekrans

Suppleanter
Linda Häggren
Jörgen Johansson