Styrelse

Ordförande
Peter Sjödin

Kassör
Vakant

Ledamöter
Johan Evén (vice ordförande)
Åza Skoog
Peter Hansen

Suppleant
Jörgen Johansson